Les

Arbeidsledighet er helseskadelig – spesielt for menn

Arbeidsløshet slår negativt ut på folks helse – og menn ser ut til å bli hardest rammet, ifølge en ny undersøkelse.
Av NTB Publisert dato 20.01.2023 13:00

Ifølge studien fra Oslo Met fører arbeidsledighet til betydelige helseproblemer, som for eksempel økt stressnivå i kroppen, angst, depresjon og andre mentale lidelser.

– Men det gir også økt dødelighet, sier forsker Kristian Heggebø, som står bak studien.

Han har undersøkt arbeidsledige kvinner og menn i 2000, 2006 og 2011 og sett på hvilke helserelaterte konsekvenser arbeidsløsheten har hatt for dem fram til 2017.

Funnene viser at arbeidsløshet slår negativt ut på folks helse – spesielt for menn.

– Menn som har opplevd arbeidsledighet, har 80 til 90 prosent høyere risiko for å dø i løpet av de neste ti årene enn dem som hadde jobb hele tiden. For kvinner er tilsvarende tall omtrent 40 prosent, sier Heggebø.

Han mener at overdødeligheten blant de arbeidsledige tyder på at de ikke har greid å kvitte seg med alle de ugunstige helsekonsekvensene – også etter at de eventuelt er tilbake i jobb igjen.

– Det ser ut til å være noe de trekker med seg videre i livsløpet, og som fører til at de dør tidligere sammenlignet med personer som har vært kontinuerlig i jobb, sier Heggebø.

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo