Les

Arbeidsglede og tillit er temaer på lederkonferansen

Onsdag og torsdag arrangerer Parat lederkonferanse på Gardermoen, en konferanse du kan følge på her på parat24.com eller på Parats Facebook-side. Tittelen er «Arbeidsglede og tillit», der kunnskap om hvor viktig arbeidsglede er for produktiviteten i norske virksomheter står sentralt.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 07.09.2022 8:50 redigert 14.09.2022 10:06
Parat-leder Unn Kristin Olsen åpner det hele sammen med leder for Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo. Deretter følger statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og beredskapsdepartementet, ass. politidirektør Håkon Skulstad, riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, høyskolelektor Knut Erik Gaustad fra Høyskolen Kristiania og IT-direktør i politiets IKT-tjenester, Cathrine Janson. Dora Thorhallsdottir avrunder onsdagen.

Torsdag får konferansen besøk av direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, professor ved UiB Ståle Einarsen og direktør for Patentstyret Kathrine Myhre.

Se hele programmet her
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo