Les

Arbeidsglede er tema under Arendalsuka

Parat i samarbeid med Høyskolen Kristiania presenterer forskningsrapport om "Arbeidsglede". Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.
Arbeidsglede er Parats flaggsak for 2022 og i samarbeid med Høyskolen Kristiania arrangeres det en debatt, eller samtale, med presentasjon av forskningsresultater som kan knyttes til arbeidsglede.  
Av Trygve Bergsland Publisert dato 17.08.2022 9:20 redigert 19.08.2022 10:16
Rapporten fra Høyskolen Kristiania, som er laget på oppdrag fra Parat, presenteres av organisasjonspsykolog Sindre Olafsrud. Panelet for øvrig består av Tine Sundtoft som er fylkeskommunedirektør i Agder, Anne-Cecilie Kaltenborn som er direktør i NHO Service og Handel og Parat-leder Unn Kristin Olsen. Ketil Raknes, som er instituttleder for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, skal lede det hele.

Tema som vil bli tatt opp er følgende:
* Økt innflytelse over egen arbeidsplass er viktig for arbeidsglede, men hva kan være de viktigste hindrene som står i veien for dette.

* Mange arbeidstakere opplever økte krav til rapportering og stadig strengere kontrollrutiner. Samtidig har mulighetene til å overvåke folks arbeidsinnsats også økt betydelig. Er det mulig å forene kontroll og rapportering og arbeidsglede?

* Arbeidsglede handler mye om ledelse og kultur. Mye forskning viser at de som er blir ledere ofte er både selvsentrerte og ikke spesielt opptatt av andre. Må vi ikke velge andre type ledere hvis flere skal oppleve arbeidsglede?

* Er det ikke en fare for at debatten om arbeidsglede i for stor grad konsentreres om mennesker med høy utdanning i middelklasseyrker?

* Produktivitetsveksten både i Norge og flere andre land har flatet ut det siste tiåret. Kan økt arbeidsglede bidra til å bøte på dette?

Arrangementet i Arendal starter onsdag klokken 15.00 og blir sendt live på Parat24 og på Parats Facebookside. I tillegg blir arrangementet tilgjengelig på de samme stede i etterkant. Forskningsrapporten om «Arbeidsglede» vil også bli tilgjengeliggjort på parat.com. 
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup