Les

Apotekteknikere og farmasøyter med tettere samarbeid

De to organisasjonene har samarbeidet i en årrekke, og nå etableres et enda tettere samarbeid. Foto: Vetle Daler
Denne uka arrangerte Farmasiforbundet i Parat og Norges farmaceutiske forening (NFF) samarbeidsseminar for hovedtillitsvalgte i Apotek 1, Boots og Vitus. Seminaret markerer starten for et enda tettere samarbeid.
Av Vetle Daler Publisert dato 30.09.2022 15:25 redigert 30.09.2022 15:43
Mens Farmasiforbundet organiserer de fleste av landets apotekteknikere, er farmasøytene organisert i Norges farmaceutiske forening. De to organisasjonene har samarbeidet i en årrekke, og nå etableres et enda tettere samarbeid.

Nærmere 20 sentrale tillitsvalgte fra begge organisasjoner møttes i Parats nye møtelokaler denne uka, og forbundsleder Bodil Røkke ser et stort potensial i mer samarbeid med farmasøyt-kollegaene.
– Vi ønsker et tettere samarbeid i politisk ledelse, mellom de hovedtillitsvalgte i apotekkjedene og helseforetak, og når det gjelder tariff og juridiske spørsmål, sier hun.

Greta Torbergsen er generalsekretær i NFF, og hun er tydelig på at farmasøytene også er klare for et tettere samarbeid.
– Det er viktig at vi drar i samme retning, sier hun.

Røkke sier målet er å utvikle og skape et mer strukturert samarbeid på flere nivåer. 
– Dette kan innebære alt fra politikk til felles samlinger og kurs i temaer vi i felleskap er opptatt av, sier hun til Parat24.

Hovedtillitsvalgte fra Farmasiforbundet og Norges farmaceutiske forening møttes i Oslo denne uka. Foto: Vetle Daler
Hovedtillitsvalgte fra Farmasiforbundet og Norges farmaceutiske forening møttes i Oslo denne uka.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo