Les

Apotekteknikere er stolte av å bidra til et friskere Norge

Kommentar
KOMMENTAR: Lege Kaveh Rashidi mener apotekbransjen selger humbug, og går samtidig til angrep på apotekpersonell i en kronikk publisert av NRK i april. Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke, er åpen for en diskusjon om vareutvalget i apotek, men reagerer sterkt på kritikken av apotekteknikere.
Av Bodil Røkke - leder i Farmasiforbundet Publisert dato 06.05.2022 13:05 redigert 15.09.2022 12:52
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens holdninger.

En bekymring knyttet til apotekbransjens utvikling og vareutvalget i enkelte apotek kan være en viktig diskusjon å ta. Apotekenes rammevilkår og utviklingen av fremtidens apotek er noe vi som jobber i apotek også er genuint opptatt av. Det bør absolutt være en kontinuerlig diskusjon og vurdering hos apotekekenes fagavdelinger hvilke produkter som holder god faglig standard og som hører hjemme i apotekene. 

Når det gjelder Rashidis angrep på oss som ansatte og helsepersonell i apotek reagerer vi sterkt. Rashidi angriper apotekene og legger en «beskyttende hånd» over farmasøytene. Samtidig får han det i artikkelen til å fremstå som øvrige ansatte i apotek overøser kundene med salgstriks og manipulasjon. Farmasøytene har en viktig rolle i apotekene, noe også vi apotekteknikere har. Vi er utdannet helsepersonell som står i første rekke for å bistå alle som hver dag besøker et apotek. Apotekansatte kartlegger hver dag behovet for å oppsøke lege eller behovet for egenomsorg knyttet til for eksempel allergi, hudproblemer eller ulike typer helseplager. Daglig henvises kunder til å kontakte lege. 

Apotekteknikere, på lik linje som farmasøyter i apotek, er helsepersonell. Det er disse to yrkesgruppene du hovedsakelig møter i kundemøte i apoteket. Begge disse yrkesgruppene gir råd og veiledning med bakgrunn i sin fagkompetanse. Som kunde og pasient skal du føle trygghet når du besøker apoteket. Denne tryggheten ivaretas av oss som er autorisert helsepersonell. Kundene har svært høy tillit til apotekets ansatte, og Farmasiforbundets medlemmer er et betydelig bidrag til apotekets fagkompetanse. 

Rashidi er etter vårt syn upresis i sin kritikk og bør beklage innholdet i kronikken som oppleves som angrep på en hel yrkesgruppe. En yrkesgruppe som er stolte av jobben vi gjør. Vi i Farmasiforbundet deltar gjerne i en opplyst debatt om vareutvalget, men aksepterer ikke den mangel på presisjon Rashidi fremfører i sin kronikk.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup