Les

Apotekstreik avverget

Det er enighet i oppgjøret mellom Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke for apotekteknikere i Apotek 1, Boots apotek og ikke-kjedeeide apotek. Apotekteknikerstreiken er dermed avverget.
Av Vetle Daler Publisert dato 11.11.2020 5:25 redigert 11.11.2020 7:44
Etter mekling nærmere fem timer på overtid kom partene til enighet om ny farmasiavtale natt til onsdag. Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe sier at meklingen var krevende, men at han er glad for at det ble en løsning. 
– Vi har endelig fått arbeidsgiver til å forplikte seg til å ta inn i avtalen det vi ønsket oss rundt arbeidstid og ulempetillegg, sier Lilloe. 

Endringene vil ikke komme i årets tariffavtale, men partene har forpliktet seg til å innføre dette i tariffoppgjøret i 2022. 
– Partene skal jobbe i et utvalgsarbeid for å beregne kostnadene av de endringene vi har blitt enige om. Disse endringene vil føre til en vesentlig økning av lønnsnivået for apotekteknikere, sier Lilloe. 

De ansatte får et generelt tillegg på tre kroner pr time. Minstelønnssatsene blir oppjustert med samme sum. I tillegg er det en presisering som sier at arbeidsplaner skal være lett tilgjengelig. Dette er en presisering som allerede er lovhjemlet i arbeidsmiljøloven, men som nå også er tatt inn i tariffavtalen. 
– Alle ansatte skal lett kunne se når de skal være på jobb og når de har fri, sier Lilloe. 

Les også: Fare for apotekstreik
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo