Les

Apotekansatte skal testes som helsepersonell

Apotekpersonell er å anse som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid og skal derfor testes for koronavirus på lik linje med annet helsepersonell. Det slår Helsedirektoratet fast i en melding tirsdag.
Av Vetle Daler 24.03.2020 10:34
Helsedirektoratet presiserer at i sammenheng med testing for koronavirus (covid-19-viruset) er personell i apotek ansett som ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Ansatte i apotek skal derfor testes etter samme kriterier.

Denne klargjøringen kommer fordi det enkelte steder ikke har vært mulig for apotekpersonell å
få tatt test ved symptomer på covid-19, skriver Helsedirektoratet..

– 
Det har vært mye usikkerhet fra medlemmer på om vi har vært helsepersonell med pasientkontakt i denne pandemisituasjonen, og dette er en anerkjennelse og bekreftelse fra Helsedirektoratet på at vi er omfattet av reglene for helsepersonell, sier forbundsleder Irene Hope i Farmasiforbundet.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo