Les

Åpner for koronavaksine på apotek

Regjeringen vil gi farmasøytene rekvireringsrett for covid-19-vaksiner. Dermed kan farmasøyter og apotekteknikere trolig snart bidra til massevaksineringen. Leder for Farmasiforbundet i Parat, Irene Hope, er fornøyd med forslaget.
Av Vetle Daler Publisert dato 10.02.2021 23:30
Helse- og omsorgsdepartementet varsler at de vil sende ut forslag om å la farmasøyter rekvirere koronavaksiner på haste-høring denne uka. Rekvireringsrett innebærer at farmasøyter på apotek vil kunne bestille og sette vaksiner. Apotekteknikerne er også en del av vaksinasjonsteamet på apoteket.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til Dagens medisin at det legges opp til at farmasøytenes rekvireringsrett for covid-19 vaksiner kan tre i kraft på kort varsel, i den grad dette blir nødvendig.
–  Når en slik rekvireringsrett eventuelt vil tre i kraft vil vurderes, bl. a med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19, sier Erlandsen.

Farmasiforbundet i Parat har flere ganger tatt til orde for at apotekene bør tas i bruk for å avlaste kommunehelsetjenesten i vaksinasjonsarbeidet. Det samme har både Apotekforeningen og Norges farmaceutiske forening.
– Dette er en gledelig melding. Det er fornuftig av regjeringen å gi farmasøyter rekvireringsrett slik at apotekene kan bidra med kompetanse for å sikre trygg vaksinering mot covid-19, sier Farmasiforbundets leder Irene Hope til Parat24.

Les også: Apotekansatte ber om at alle ressurser benyttes i vaksinearbeidet

Les også: Uenighet om apotekenes rolle
Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo