Les

Antibiotika-kampanje i gang

Har du ubrukt antibiotika-medisiner liggende? De bør du levere på apoteket. Onsdag 1. november starter årets antibiotikareturkampanje.
Av Vetle Daler Publisert dato 01.11.2023 7:50 redigert 01.11.2023 9:55
Antibiotikaresistens er en stor utfordring, er en av de ti største helseutfordringene globalt, og er en trussel mot folkehelsen, ifølge WHO. 
– Feil bruk av antibiotika er den største driveren for utviklingen av antibiotikaresistens. Utviklingen i Norge er god, men vi må likevel ta dette på alvor, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Onsdag 1. november setter derfor Apotekforeningen og Antibiotikasenteret for primærmedisin i gang en kampanje for å få befolkningen til å levere inn ubrukt antibiotika, blant annet med egne returposer og nytt informasjonsmateriell.

En egen bransjestandard for ekspedisjon av antibiotika i apotek er også på plass, Det er Apotekforeningen som står bak den nye standarden, i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo. 

Knut Erik Emberland ved Antibiotikasenteret for primærmedisin sier antibiotikaresistens er en stor og sammensatt utfordring.
– Som helsepersonell i Norge har vi et felles ansvar for å bidra ved å stimulere til å riktig bruk av antibiotika når det trengs, begrense bruk av antibiotika når antibiotika ikke er nødvendig, og sørge for rett håndtering og destruksjon av ubrukt antibiotika. Jobben de apotekansatte gjør er viktig i jobben mot antibiotikaresistens, sier Emberland.

Les mer om den nye bransjestandarden her
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup