Les

Antallet statsansatte har økt mer enn i resten av samfunnet

Antallet ansatte i statsforvaltningen har de siste årene økt mer enn i resten av samfunnet, viser en fersk rapport.
Av NTB Publisert dato 18.09.2023 12:25
Mellom 2017 og 2022 vokste statsforvaltningen med 7,8 prosent (12.674 ansatte), skriver Aftenposten. Tallene er hentet fra en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Til sammenligning økte det totale antallet sysselsatte i Norge med 6,5 prosent i den samme perioden.

Særlig er det kunnskapssektoren hvor antallet ansatte har økt mest, og denne sektoren står alene for 70 prosent av veksten i perioden.

Det er ved høgskolene og universitetene at veksten har vært størst.
– Det finnes flere mulige forklaringer, men både strukturreformen og koronapandemien kan forklare deler av veksten, mener DFØ-direktør Hilde Singsaas.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo