Les

Antall hotell­overnattinger mer enn halvert

Tallet på betalte overnattinger falt med 56,5 prosent i november sammenlignet med samme måned året før, ifølge SSB. Nye koronarestriksjoner førte til fallet.
Av NTB Publisert dato 05.01.2021 9:35 redigert 05.01.2021 10:37
– Nedgangen vi ser i november, er tilbake til det fallet vi så helt i starten av pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hotellene fikk det største fallet med en nedgang på 60 prosent, viser SSBs overnattingsstatistikk. Derimot økte norske overnattinger på hyttegrender og vandrerhjem med 16 prosent.

I alt ble det registrert 860 000 overnattinger på kommersielle overnattingssteder i november, rundt 1,1 millioner færre enn året før.

Koronatiltakene ble strammet inn i november, blant annet når det gjelder sosial distansering og hvor store grupper som kunne samles. Samtidig ble det innført karantenehotell ved innreise til Norge.

Det er særlig overnattinger fra utenlandske reisende som har falt. I Nord-Norge falt utenlandske hotellovernattinger med hele 86 prosent, mens Norge som helhet fikk en nedgang på 70 prosent, ifølge nettstedet Reiseliv i nord.

Fallet når det gjelder norske hotellovernattinger er derimot mindre i Nord-Norge enn i landet for øvrig, med en nedgang på 47 prosent mot landsgjennomsnittet på 60 prosent.
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo