Les

Antall dagpenge­mottakere økte med 255 prosent i fjor

371 100 personer mottok dagpenger i fjor, viser nye SSB-tall. Det er en økning på 255 prosent fra året før.
Av NTB Publisert dato 27.04.2021 10:35 redigert 27.04.2021 15:39
Tallene som Statistisk sentralbyrå har hentet fra den forhåndsutfylte skattemeldingen, viser at det var 371 100 personer i Norge over 17 år som fikk dagpenger i fjor. Tilsvarende tall i fjor var 104 500, ifølge statistikken Skatt for personer.

De som mottok dagpenger, hadde i 2019 en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 392 800 kroner, mens de som ikke mottok dagpenger, hadde en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 483 600 kroner i 2019.

Samtidig fikk 38 prosent av dem som var innom dagpenger i 2020 like mye eller mer i lønn i fjor enn året før. Denne gruppen hadde imidlertid en lav gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2019.

Summen av all forhåndsrapportert lønnsinntekt økte med 1,7 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlige lønnsinntekter økte med 3,1 prosent. Dette har sammenheng med at en reduksjon i antall jobber med lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten.
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten