Les

Anslår lønnsvekst på 1,5 prosent

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, etter det NTB erfarer. – Ikke overraskende, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 12.05.2020 11:30 redigert 12.05.2020 12:02
– Årets lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør, er utsatt til høsten. Det er stor usikkerhet rundt lønnsutviklingen, skriver regjeringen i budsjettet.

Da 2020-budsjettet ble lagt fram i fjor høst, anslo regjeringen en lønnsvekst på 3,6 prosent.
– Lønnsomheten i mange konkurranseutsatte bedrifter er blitt forverret som følge av den økonomiske situasjonen, konstaterer regjeringen.

Usikkert grunnlag
Det pekes videre på at lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet «ofte har ført til moderate lønnsoppgjør».
– Som en teknisk forutsetning for arbeidet med revidert budsjett, har departementet på usikkert grunnlag anslått den gjennomsnittlige årslønnsveksten til 1,5 prosent fra 2019 til 2020, heter det.

Årsaken til de dystre utsiktene er selvsagt koronaepidemien som rammer både Norge og andre land.

– Ikke overraskende
Parat-leder Unn Kristin Olsen er ikke overrasket over anslaget.
– Grunnet den uvanlige situasjonen Norge har stått i, i veldig lang tid nå, er det ingen stor overraskelse at beregningen av lønnsveksten er gått ned. Det har vi nok alle forventet at skulle skje. Om beregningen som regjeringen har foretatt viser helt riktig anslag er jeg noe mer usikker på, men ny beregning fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som kommer 19. juni vil gi oss en bedre pekepinn på dette, sier hun til Parat24. 
Våre medlemsblader
Video

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

Juleglede for tax free-ansatte

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo