Les

Ansatt-seier over Norsk Luftambulanse i lagmannsretten

Parat-leder Unn Kristin Olsen er glad for lagmannsrettens avgjørelse som slår fast mange av realitetene i slike anbudsprosesser. Foto: NLA.
Redningsmenn og piloter vant saken om virksomhetsoverdragelse i Borgarting lagmannsrett. Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier lagmannsretten har gitt arbeidstakerne fullt medhold. Ni av saksøkerne som har fått jobb i Norsk Luftambulanse får anerkjennelse for den kompetansen de har med seg fra forrige arbeidsgiver. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 11.01.2021 12:30 redigert 11.01.2021 13:55
Lagmannsrettens gir samtidig to andre saksøkere rett til å få sine arbeidsforhold overført til Norsk Luftambulanse.

Saken er ført av Parat-advokatene Lene Liknes Hansen og Christen Horn Johannessen. Bakgrunnen for saken er at Norsk Luftambulanse, som arbeidsgiver, ikke ville anerkjenne at reglene om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse etter at selskapet nå har overtatt virksomheten til Lufttransport Rotor Wing.  
– Norsk Luftambulanse ble arbeidsgiver for disse elleve ansatte i forbindelse med at selskapet overtok operatøransvaret for luftambulansetjenesten med helikopter i Ålesund, Brønnøysund og Tromsø, sommeren 2018. Nå har Borgarting lagmannsrett, i en enstemmig dom, gitt ansatte rett til å ta med seg rettigheter og plikter fra tidligere arbeidsgiver, sier Horn Johannessen.

Anbud skaper usikkerhet
Han sier luftambulansetjenesten jevnlig legges ut på anbud, en prosess som skaper usikkerhet for virksomheten og ikke minst usikkerhet for ansatte som risikerer å miste jobben.
– Reglene om virksomhetsoverdragelse skal verne arbeidsforhold knyttet til at en virksomhet videreføres, men av ny arbeidsgiver. Typisk etter en anbudsprosess. Ryddighet rundt en slik prosess gjør at den som mister anbudet slipper å gå til oppsigelser, og ny arbeidsgiver overtar ansatte med god kompetanse. Nå har Borgarting lagmannsrett fastslått at Norsk Luftambulanse ikke kan unndra seg ansvaret for tidligere ansatte, sier Parat-advokaten.

Horn Johannessen sier at Norsk Luftambulanse i denne saken har videreført tidligere virksomhet, selv om de ikke har tatt med seg helikoptrene.
– Lagmannsretten er enige med oss i at virksomheten er videreført ved å overta tre baser som utfører tjenester for Helse Nord og Helse Midt-Norge. Befolkningen i det geografiske området der basene opereres, er de samme som før og arbeidsoppgavene til pilotene og redningsmennene som er overført er de samme som tidligere, sier han. 

Parat-advokaten sier lagmannsretten har lagt stor vekt på kompetansen til ansatte piloter og redningsmenn.
– Det er ikke mulig å drive en slik redningstjeneste uten kompetente ansatte. Lagmannsretten bemerker at det stilles høye krav til kompetanse hos de ansatte. En pilot i luftambulansen skal ikke bare ha de alminnelige ferdigheter som kreves for helikopterpiloter, men skal også kunne bistå redningsmannen og legen på bakken. Redningsmennene bistår både piloten og legen, og må derfor ha kunnskaper innen akuttmedisin og ha ferdigheter knyttet til navigering, sier Horn Johannessen.

Han sier dommen gir Norsk Luftambulanse det grunnlaget som er nødvendig for å legge reglene om virksomhetsoverdragelse til grunn.  
– Slik sett kan dommen forhåpentligvis også bidra til at alle parter kan legge usikkerhet og uenighet bak seg. Nå bør alle parter se fremover til det beste for den viktige luftambulansetjenesten befolkningen er avhengig av, sier Horn Johannessen.

Parat-lederen mener dette er en prinsipiell og viktig dom
Parat-leder Unn Kristin Olsen er glad for lagmannsrettens avgjørelse som slår fast mange av realitetene i slike anbudsprosesser.
– Vi ser at arbeidsgivere gang på gang forsøker å unndra seg arbeidsgiveransvaret i slike anbudsprosesser. Luftambulansetjenesten er en kritisk tjeneste, der det opplagt er et stort behov for at opparbeidet kompetanse videreføres, uavhengig av hvem som til enhver tid er arbeidsgiver og uavhengig av logoen på kjeledressen, sier Olsen.
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo