Les

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Det er tverrpolitisk enighet om at det organiserte arbeidslivet er viktig, og en viktig suksessfaktor i håndteringen av pandemien.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 16.06.2021 18:05 redigert 19.06.2021 0:55

Onsdag møtte Parats hovedstyre politikere fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å høre og diskutere utfordringene i norsk arbeidsliv. På hovedstyrets møte i mai deltok representanter fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne.
– Selv om Parat er partipolitsk uavhengig, er vi opptatt av politikk og særing arbeidslivspolitikk, sier Parats leder Unn Kristin Olsen. Hun og resten av hovedstyret benytter muligheten til å fremme Parats synspunkter.

Høy organisasjonsgrad er viktig
Selv om alle partiene sier at de er opptatt av et seriøst arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, er det kun Arbeiderpartiet som er villig til å gi organisasjonene drahjelp ved å øke fagforeningsfradraget.

Arild Grande er arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Han lovet at dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering vil fagforeningsfradraget dobles.
– Kommer vi i regjering, vil arbeidstakerne merke det fra dag en. Arbeidstakerne skal bli involvert i beslutningene som fattes. Det første vi vil gjøre er å kalle inn partene i arbeidslivet til møte, sa Grande og understreker at det er alle partene, ikke bare LO og NHO.
Grande sa også at Parat er viktig forbund som Arbeiderpartiet ønsker et godt samarbeid med, ikke bare i valgkampen, men også hvis de kommer i regjering.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre kunne ikke love å øke fagforeningsfradraget for kontingenten, men han er opptatt av å få opp organisasjonsgraden, spesielt i bransjer hvor organisasjonsgraden er lav.
– Økning av fagforeningskontingenten står ikke i vårt program, men jeg kan love at vi får beholde det. Min personlige mening er at det i alle fall bør holde tritt med inflasjonen, sa Isaksen. Røe Isaksen roste Parat for at de snakker med alle partier. Selv som arbeidsminister opplever han at han ikke får snakke med alle, fordi han kommer fra "feil" parti.  
– Vi må sikre trepartssamarbeidet, og at alle blir med, ikke bare LO og NHO. For selv om LO er størst er 50 prosent av arbeidstakerne organisert utenfor LO. Ingen skal ha monopol på å representere arbeidstakerne i Norge, slo Isaksen fast.

Heller ikke Ola Elvestuen fra Venstre kunne love økt fagforeningsfradrag, men understreket at det er en budsjettsak.  Han understreket at det er viktig å støtte opp om høy organisasjonsgrad i arbeidslivet.
– Trepartssamarbeidet er grunnleggende, og er med på å gjøre norsk næringsliv konkuransedyktig, sikrer ro og god fordeling, sa Elvestuen.

Fra Fremskrittspartiet møtte stortingsrepresentant Hans Andreas Limi. Han er medlem i Stortingets finanskomite. Til tross for at Fremskrittspartiet har kritisert den norske modellen, mener de at trepartssamarbeidet er viktig. I følge Limi er samarbeidet viktig for å sikre forutsigbarhet. Fremskrittspartiet vurderer å gjøre om fagforeningsfradraget til et "jobbfradrag".
– Det må være rom for å være uorganisert, sa Limi. Han tok også til orde for å innføre nasjonal minstelønn.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet var sistemann ut i denne politikerrunden. Han fridde til forsamlingen med å si at Senterpartiet setter pris på fagforeninger som ikke har partipolitiske bindinger. Også Senterpartiet er opptatt av et godt trepartssamarbeid.
– Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv, sa Lundteigen.

Les også: Sentrale politikere møter Parat til dialog

Se video fra møtet her: (Første del av Hans Andreas Limis innlegg er dessverre ikke med i opptaket grunnet tekniske problemer)

Våre medlemsblader
Video

Følg Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo