Les

Alkoholrelatert fravær koster 1,1 milliarder

Kortidsfravær og ineffektivitet som følge av alkoholbruk koster Foto: iStock
Alkoholrelatert korttidsfravær og ineffektivitet alene koster arbeidslivet minimum 1,1 milliarder kroner hvert år, opplyser Akan kompetansesenter.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 24.03.2021 9:45 redigert 24.03.2021 10:00

I tillegg til mørketall og generell underrapportering, tar dette regnestykket ikke hensyn til andre kostnader, som vikarer og overtidsarbeid, oppfølging av den ansatte og annet administrativt merarbeid. Arbeidsmiljøbelastning, feil, skader og redusert omdømme for virksomheten er heller ikke inkludert.

Akan kompetansesenter har jobbet med rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet siden 1963. Fra forskning vet vi at økt tilgang på alkohol øker problematisk drikking. Dette påvirker arbeidslivet i tillegg til den enkelte og dennes familie.

Elisabeth Ege er direktør i Akan kompetansesenter. Hun er bekymret for at Høyres programkomite foreslår å utvide åpningstidene for salg av alkohol, å øke tillatt alkoholprosent i butikker og å redusere alkoholavgiften. Hun oppfordrer Høyres delegater om å stemme ned forslaget på partiets landsmøte i mai.

Nylig la regjeringen fram sin alkoholstrategi med mål om å redusere skadelig alkoholbruk med 10 prosent. Helseminister Bent Høie (H) tar avstand fra alkoholforslaget fra egen programkomité.

I stedet for å tape på økt alkoholbruk, mener Akan at arbeidslivet kan spille en viktig rolle for tidlig innsats og forebygging av rus- og avhengighetsproblematikk.

Akan er Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, og ble etablert i 1963.


Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo