Les

Aldri før har vi brukt så lite penger på reiser

Nordmenns reiseaktivitet sank dramatisk som følge av koronapandemien Foto: iStock
Koronapandemien og reiserestriksjoner førte til drastisk nedgang i nordmenns reiseaktivitet og bruk av penger på reise i 2. kvartal. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 26.08.2020 8:40 redigert 26.08.2020 8:59

Det viser Statistisk Sentralbyrås Reiseundersøkelse. Mens det var en økning i feriereise innenlands, sank antall feriereiser utenlands og yrkesreiser dramatisk.

Tallene fra  Reiseundersøkelsen viser at nordmenn dro på 3,6 millioner ferie- og yrkesreiser i 2. kvartal 2020.
– Det er hele 2 millioner færre reiser enn i samme kvartal året før, og er helt klart det laveste antall reiser som har blitt målt for 2. kvartal siden SSB startet med reiseundersøkelsen tilbake i 2002, sier Guro Henriksen i SSB.

Kraftig økning i feriereiser innenlands
Nesten ni av ti reiser som ble foretatt i 2. kvartal var innenlands feriereiser. Vi dro på 3,2 millioner slike reiser, en økning på 39 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2019.

96 prosent fall i feriereiser utenlands
For utenlandsferier var det en dramatisk tilbakegang. Det ble foretatt omkring 80 000 feriereiser utenlands, et fall på hele 96 prosent sammenliknet med 2. kvartal året før, sier Henriksen.

Svært få yrkesreiser
For yrkesreiser var det også et dramatisk fall. Tallene for 2. kvartal 2020 viser 290 000 yrkesreiser i perioden. Til sammenligning ble det i tilsvarende periode i 2019 foretatt 1,15 millioner yrkesreiser.
– For de innenlandske yrkesreisene tilsvarer det et fall på 65 prosent. Mer bruk av hjemmekontor og digitale løsninger for møtevirksomhet er sannsynligvis en stor bidragsyter til fallet, sier Henriksen.

For de utenlandske yrkesreisene var nedgangen på hele 94 prosent.

Rekordlave forbruksutgifter
I 2. kvartal i år brukte nordmenn rekordlave 9,5 milliarder kroner i forbruksutgifter på reise. SSB har aldri målt lavere forbruk på reiser i årets andre kvartal, og det er rundt en fjerdedel av hva som ble brukt for tilsvarende kvartal året før.

På utenlands feriereiser og samlet sett på yrkesreiser innen- og utenlands gikk forbruksutgiftene ned med henholdsvis 98 og 84 prosent.

På innenlandske feriereiser brukte nordmenn 7,4 milliarder kroner, som gir en økning på 8 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

 SSBs reiseundersøkelse

Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo