Les

Alarmerende tall knyttet til seksuell trakassering

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images
Tre av ti ansatte i vakt og sikkerhetsbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb, det viser en fersk undersøkelse Parat24 har gjennomført. Leder i Parat, Vegard Einan, sier det er alarmerende funn og vil følge opp overfor bransjen.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 20.01.2019 18:00 redigert 08.04.2019 14:43

Parat24 har gjennomført en undersøkelse blant over 2700 ansatte i syv ulike områder organisert i Parat. Funnene viser at nesten tre av ti ansatte i vakt og sikkerhetsbransjen har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år.

I flere bransjer svarer over 90 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år, viser undersøkelsen Parat24 nå har gjennomført.

I flere bransjer svarer over 70 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Overrasket over funnene
Leder i Parat, Vegard Einan, sier funnene fra undersøkelsen er alarmerende på flere plan.

– Det mest iøynefallende er selvsagt funnene innenfor vakt og sikkerhetsbransjen, hvor en stor gruppe forteller at de har vært utsatt for seksuell trakassering. Dette er en situasjon hverken vi eller bransjen kan være tjent med. Det vil jeg ta initiativ til å følge opp videre, sier han.

Les også: Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Einan sier at den største overraskelsen, bortsett fra funnene fra vakt og sikkerhetsbransjen, er hvor mange som ikke vet om omfanget av seksuell trakassering har vært kartlagt av arbeidsgiver, og om det finnes retningslinjer for å håndtere den type hendelser. 
– Her er det åpenbart mye å ta tak i. Dersom det er så få arbeidsgivere som faktisk har kartlagt omfanget og har rutiner på plass for å håndtere slike hendelser er det alvorlig. Det er nesten like alvorlig om arbeidsgiver har kartlagt og rutiner er på plass, uten at ansatte vet det, sier han.

Einan sier Parat nå vil fokusere på å sette de tillitsvalgte i stand til å bidra på sin arbeidsplass som en medspiller for arbeidsgivere, for på den måten bidra til å skape en bedre arbeidshverdag for de ansatte.
– Det er i Parats og våre medlemmers interesse at kartlegginger gjennomføres og retningslinjer kommer på plass, sier han.

Arbeidsgivers ansvar
Advokat og forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier det er arbeidsgivers ansvar å organisere og lede arbeidet på en forsvarlig måte.
– Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem for de som utsettes for det, og arbeidsgiver har et ansvar både for å forebygge og hindre at ansatte utsettes for denne type utilbørlig oppførsel, sier hun.

Se også: SetteStrek.no

Svendsen sier trakassering, herunder også seksuell trakassering, er forbudt etter arbeidsmiljølovens bestemmer.
– I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk etter likestillings- og diskrimineringsloven, sier hun.

Svendsen sier det er arbeidsgivers plikt å forebygge, og samtidig sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.
– Skulle noen likevel bli utsatt for denne type utilbørlig oppførsel på arbeidsplassen, har arbeidsgiver ansvar og en åpenbar plikt til å følge opp hendelsen i etterkant. Seksuell trakassering kan også være straffbart etter straffelovens bestemmelser, sier hun. 

Svendsen sier videre at også arbeidstaker har et ansvar og en aktivitetsplikt for blant annet å avdekke eventuelle uheldige kulturer i virksomheten når det gjelder diskriminering og trakassering.
– Loven er klar på at også arbeidstaker har et ansvar for å sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, sier hun.

Les også: Kvinner i forsvaret bryter tausheten

NHO Service og Handel vil følge opp
Bransjedirektør for sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel, Runar Karlsen, sier funnene Parat24 nå presenterer er overraskende og ikke i tråd med den rådende oppfatningen i bransjen.
– Dette er en tematikk som opptar bransjen, og som vi fra NHO Service og Handel nå vil følge opp videre overfor våre medlemmer. Både NHO og våre medlemsbedrifter ønsker å ivareta folkene våre på en best mulig måte, sier han.

Karlsen sier funnene vil bli tatt på alvor av både NHO Service og Handel og bedriftene i bransjen.
– Det skal være trygt og godt å jobbe, også i vakt og sikkerhetsbransjen. Ingen av oss er tjent med denne type oppførsel, og det vil vi sette på dagsorden på det første møtet mellom bransjen og Parat allerede om et par uker, sier bransjedirektøren.

Les også: Landsmøtet: Vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

 

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Parat24 i uke 3. Undersøkelsen er gjennomført blant ansatte i politiet, forsvaret, vakt og sikkerhet, NAV, Universitet- og Høgskolesektoren, tannhelse og blant apotekansatte. 2.739 ansatte har besvart undersøkelsen.

Definisjon
Seksuell trakassering er i undersøkelsen definert som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes.

Politiet
12,2 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 62 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Forsvaret
8,7 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 53 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 43 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Vakt og sikkerhet
26,6 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 92 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Nærmere 70 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

NAV
8,5 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 95 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Nærmere 77 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Universitet og høgskolesektoren
8,6 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 82 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

44 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Tannhelse
5,3 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Over 93 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 79 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

Farmasi og apotek
4 prosent av de som har besvart undersøkelsen sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb siste fem år. Nærmere 90 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering i løpet av 2018.

Over 78 prosent svarer nei eller vet ikke på spørsmål om arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.

 

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten