Les

Advokater tror på endringer i arbeidslivet

Anders Lindstrøm leder Parats juridiske avdeling. Foto: Trygve Bergsland
Flere arbeidsrettsadvokater tror det kommer store endringer i arbeidslivet når den nye regjeringen overtar. Blant annet tror de at fagforeningene vil få større betydning, ifølge Finansavisen.
Av Vetle Daler Publisert dato 05.10.2021 19:55 redigert 05.10.2021 21:06
Advokat Ole Andre Oftebro i advokatfirmaet Kluge mener Arbeiderpartiet har beveget seg til venstre i arbeidslivspolitikken de siste årene.
– Vi kan derfor vente oss ganske inngripende regelendringer som vil ha betydning for alle norske arbeidstakere, sier han til Finansavisen.

Forventer endringer
– Det vil være overraskende om ikke en regjering med Arbeiderpartiet i spissen vil forsøke å få igjennom endringer i lovverket som er i arbeidstakernes favør, sier advokat Anders Lindstrøm, leder for juridisk avdeling i Parat.

Styrking av arbeidsmiljøloven
Lindstrøm sier Parat i de senere år har hatt flere rettssaker hvor arbeidsgivere har forsøkt å svekke stillingsvernet ved overføre ansatte til bemanningsbyråer, for å deretter leie dem inn. Det mest kjente tilfellet er flyselskapet Norwegian.
– En styrking av arbeidsmiljøloven på dette området vil derfor være av stor betydning for norsk arbeidsliv, sier Lindstrøm til Parat24.

Noen av endringene som kan forventes:
- Generell adgang til midlertidige ansettelser fjernes
- Fagforeninger med innstillingsrett (flere enn 10 000 medlemmer) får større innflytelse
- Krav om tariffavtale i virksomheter som gjør oppdrag for offentlig sektor
- Begrensing på innleie som fortrenger faste ansettelser

I tillegg er det ventet at den nye regjeringen vil øke fagforeningsfradraget, altså hvor mye av fagforeningskontingenten du kan trekke fra på skatten.
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten