Les

Advokat frykter skattesmell for vanlige folk

Skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus advokatfirma frykter skattesmell både for lærlinger, utenlandske arbeidere, folk som bor i kollektiv, folk som leier ut en hybel og de som betaler redusert leie.
Skattebråket rundt politikernes pendlerboliger kan få konsekvenser også for andre som pendler hvis Skatteetaten får medhold i sin regeltolkning.
Av NTB Publisert dato 28.09.2022 18:20
– Legger man Skatteetatens nye syn til grunn, er det egentlig bare fantasien som setter grenser for tilfeller med beskatning av fri bolig, sier skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus advokatfirma til FriFagbevegelse.

Han mener det spesielt er punktet om merkostnader som skaper forvirring og kan føre til skattemessige konsekvenser både for lærlinger, utenlandske arbeidere, folk som bor i kollektiv, folk som leier ut en hybel og de som betaler redusert leie.

Årsaken er at det verken finnes en lovregulering av innholdet eller noen rettsavgjørelser som gir en endelig avklaring, kun veiledende uttalelser fra Skatteetaten.

Juridisk direktør Harald Johannessen i Skatteetaten mener at hovedprinsippene om at man skal betale skatt av en fordel man får av arbeidsgiver og at man må ha en fradragsberettiget kostnad for å slippe denne skatten, er lette å forstå.
– Pendlerboligsakene rokker ikke ved disse hovedprinsippene, og dermed vil ikke sakene påvirke andre pendlere, så lenge de har fulgt regelverket, skriver Johannessen.
 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo