Les

Advarsel for brudd på smittevernregler

Reiser du til utlandet og ikke kan overholde arbeidsplikten når du kommer tilbake på grunn av karantenereglene, kan du få advarsel fra arbeidsgiver. Foto: iStock
Reiser du på ferie til utlandet i strid med helsemyndighetens råd kan få en advarsel fra arbeidsgiver.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 18.06.2020 9:45 redigert 19.06.2020 8:49

Det mener Simployers (tidligere Infotjenester) juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.
I en artikkel på infotjenester.no opplyser hun at Simployers rådgivere den siste tiden har fått flere spørsmål fra arbeidsgivere som er bekymret for at ansatte skal reise utenlands og pådra seg karantene og i verste fall også smitte av covid-19 i ferien.
Noen ansatte tenker at de kan jobbe på hjemmekontor i 14 dager etter ferien, mens de sitter i karantene.
–Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan nekte ansatte å reise til utlandet, da arbeidstaker selv bestemmer over egen fritid. Slik situasjonen er nå, hvor myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, mener vi imidlertid at arbeidsgiver må kunne pålegge arbeidstaker til ikke å reise til utlandet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Advarsel
Simployers rådgivere mener arbeidsgiver må kunne gi advarsel dersom arbeidstaker ikke overholder et slik pålegg.

Leder av Parats juridiske avdeling, Anders Lindstrøm, er enig med rådgiverne i Simployer.
– Når en arbeidstaker bevisst setter seg i en situasjon hvor vedkommende ikke kan oppfylle sin del av arbeidsavtalen ved å bli satt i karantene, kan det gis advarsel, sier Lindstrøm. Han understreker imidlertid at dersom arbeidstaker reiser til utlandet og avvikler karantenen i siste delen av ferien må dette være greit.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten