Les

ABE-reform: Finansministeren ser utfordringer


Vi har en økonomi i bedring, men alle trær kan ikke vokse inn i himmelen. Det blir andre tider, det blir strammere og vi må prioritere tøffere. Det var budskapet fra finansminister Siv Jensen under YS's tariffkonferanse. 
Av Arve Sigmundstad 28.02.2018 13:53

Det var under YS's tariffkonferanse tirsdag at finansminister Siv Jensen kunne slå fast at både økonomien og arbeidsmarkedet er i bedring. Kurvene som viser antallet ledige har flatet ut og flere er i arbeid. Unntaket er de langtidsledige.

Men selv om finansministeren kunne fortelle at de økonomiske utsiktene ser bedre ut, var det et alvorlig budskap hun formidlet.

– Nasjonen må omstilles, for selv om olje og gass fremdeles vil være viktig for oss fremover vil ikke denne sektoren kunne bidra til like sterk vekst i økonomien. Derfor må vi omstille oss. Vi må ta inn over oss at vi kommer til å ligne mer og mer på andre vestlige økonomier, uten olje og gass, sier Jensen.

Finansministeren sier at omstillingen må gires opp hvert eneste år om vi ønsker å bevare velferdsstaten slik vi kjenner den.
– Bedret konkuranseevne er viktig i den omstillingen vi nå skal gjennom, men det handler også om hvordan vi bruker pengene over statsbudsjettet. Vi må bruke pengene i offentlig sektor smartere. Det er vårt ansvar å forvalte skattebetalernes penger på en klok måte. Vi kan ikke bare skyve utfordringene foran oss, sier Jensen.

Hun sier vi fremover må bli mer opptatt av resultater.
– Vi kan ikke bare måle i hvem som har fått størst prosentvis økning i statsbudsjettet, men må også se på hvordan vi innretter aktiviteten innenfor de rammene vi har. Det vil bli strammere budsjetter, vi må prioritere tøffere, og vi må rasjonalisere. Vi må stille tøffere krav til at vi får mer igjen for budsjettmidlene, sier finansministeren.

Leder i YS stat, Pål N. Arnesen er kritisk til hvordan regjeringen omstiller offentlig sektor gjennom regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform og utfordret finansministeren på om det ikke nå er på tide å ta en fot i bakken for å evaluere reformen.
– Vi er ikke motstandere av omstilling, men når vi skal omstille må det avsettes ressurser og gis stabile og forutsigbare rammer. Det er ikke det vi får nå. Når effektiviseringskravet skjerpes gjennom stortingets budsjettbehandling bare fordi det et budsjett som skal salderes - da gis det uforutsigbare rammer, sier Arnesen.

Finansministeren sier hun aksepterer at ABE reformen møter kritiske røster, men at dette er en reform som er gjennomført i flere av våre naboland.
– De som styrer etatene våre, må være opptatt av hvordan de kan hente ut effekten av ABE reformen, som vi også driver en løpende evaluering av. Men jeg ser at Stortingets skjerping av effektivitetskravet skaper utfordringer og bidrar til uforutsigbarhet for etatene, sier finansminister Siv Jensen.

 Du kan lese flere saker om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen her:

ABE-reform: Luftslott eller suksess?
ABE-reform: Direktørene i staten er kritiske

Redaksjonen for Parat24 vil vi gjerne komme i kontakt med deg som har en historie å fortelle. Hvilke konsekvenser har denne reformen og kuttene i budsjettet hatt for din arbeidsplass, for din virksomhet eller din for din etat?

Kontakt oss på arve@parat.com

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo