Les

A-krimsenteret positive til minstelønn for budbilsjåfører

En allmenngjort tariff med minstelønn kan bidra til å bekjempe sosial dumping i budbilbransjen, mener lederen for A-krimsenteret i Oslo.
Av NTB Publisert dato 21.09.2022 11:50
Uten en nasjonal minstelønn og uten en allmenngjort tariffavtale er det ingen lover som hindrer en budbilsjåfør fra å inngå en avtale med timelønn på 50 kroner. Det vil A-krimsenterets leder, Gro Smogeli, endre på, skriver Klassekampen.
– Vi skal være lojale mot de lovene som blir gitt, men tror det ville vært en fordel med allmenngjøring, sier hun. Ved senteret hun leder jobber flere etater sammen mot arbeidslivskriminalitet.

I flere bransjer med allmenngjort tariff brukes det ofte utenlandsk arbeidskraft. Allmenngjøringen sikrer at disse har krav på samme vilkår som norske arbeidere. Påtalejurist Andreas Meeg-Berntzen ved A-krimsenteret mener det ville vært nyttig om dette også gjaldt transportbransjen.
– Da har du konkrete parametere å forholde deg til. Enten så er du innafor eller så er du utafor. I dag er det ingen regulering av hvor lavt du kan sette lønnen for dem som kjører biler under 3,5 tonn. Konsekvensen av det er at det ikke går rundt. Det kan gå på helsa løs for sjåførene og i ytterste konsekvens for medtrafikanter, sier han. 

I høst skal den regjeringsoppnevnte Tariffnemnda diskutere allmenngjort tarifflønn i budbilbransjen.
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo