Les

6 måneder - 16.000 brudd på arbeidsmiljøloven

Leder for Parat forsvar, Johan Hovde
16.143 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser på 6 måneder, det er fasit når Forsvaret gjør opp status for første halvår 2019. – Svært alvorlig. Det vitner om høy aktivitet og for liten bemanning, sier leder av Parat forsvar.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 04.11.2019 12:45 redigert 05.11.2019 7:57

Forsvaret er på mange måter en spesiell virksomhet, derfor har de også en rekke unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Gjennom «Arbeidstidsavtalen for Forsvaret» er det inngått en avtale om hvordan arbeidstiden skal beregnes, og hvilke unntak som gjør at forsvarspersonell ikke omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Når det i første halvår er registrert 16.143 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i Forsvaret, kommer dette i tillegg til det som gjennom arbeidstidsavtalen allerede er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Kilder Parat24 har vært i kontakt med reagerer på at selv om man har inngått en egen avtale for å sikre et høyt aktivitetsnivå – så brytes likevel arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i stort omfang.

Les også: Forsvaret er for tynt

Leder for Parat forsvar, Johan Hovde, sier at når man har så mye som 16.143 brudd på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i første halvår – så er dette svært alvorlig.
– I Parat forsvar har vi hatt fokus på dette i lengre tid, og vi er ikke overrasket over tallene Parat24 nå presenterer for offentligheten, sier han.

Hovde sier Parat forsvar over tid har fått tilbakemeldinger på at folk i forsvaret jobber veldig mye for å løse pålagte oppgaver.
– I all hovedsak dreier dette seg om brudd på daglig og ukentlig hviletid, og det forteller oss at det er høy aktivitet og for liten bemanning i forsvaret, sier han.

Talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, sier Forsvaret har god oversikt over situasjonen.
– Brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser følges tett og behandles på hvert møte i Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg. Før denne behandlingen, skal bruddene også være behandlet i lokale arbeidsmiljøutvalg, med forklaring og tiltak, sier han.

Bøe sier antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene er synkende, sett i forhold til samme periode i 2018.
– Det jobbes kontinuerlig med å tiltak for å unngå denne type brudd på bestemmelsene. I tillegg til behandling i lokale arbeidsmiljøutvalg, jobbes det med kontinuerlig kompetansebygging hos linjeledere og føring av korrekt arbeidstid, sier han.

I 2018 var det 15.849 ansatte i forsvaret. 11.515 i militære stillinger, 4.334 i sivile stillinger. Første kvartal 2019 var det 8.903 brudd på arbeidsmiljøloven i forsvaret, andre kvartal var antallet brudd på bestemmelsene 7.240. Det er 3.151 ansatte som var registrert med brudd på bestemmelsene i første kvartal, mot 3.121 i andre kvartal.

Les også: Kvinner i forsvaret bryter tausheten
Les også: Forsvarsministeren forbannet over seksuell trakassering

 

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten