Les

45 nye stillinger hos namsmannen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ønsker å opprette 45 midlertidige stillinger hos namsmannen. Foto: Torbjørn Tandberg

Justis- og beredskapsdepartementet forventer ifølge VG at tiltakene mot koronapandemien vil gi namsmannen en ekstraordinær økning i saker fremover. Nå foreslår regjeringen 45 ekstra midlertidige stillinger hos namsmannen.

Av Helene Husebø 12.05.2020 12:46

Parat24 skrev forrige uke om Norges Politilederlags (NPL) innspill til revidert statsbudsjett, der ønsket var en styrking av den sivile rettspleien og namsmannen med økte ansattressurser og øremerkede midler til digitaliseringsarbeidet.

Nå imøtekommer regjeringen NPLs ønske om tiltak ved å ifølge VG bevilge 17,5 millioner kroner til 45 midlertidige stillinger hos namsmannen.

Leder i NPL, Marit Ellingsen, mener dette er et gledelig og nødvendig utfall.
– Det er positivt at regjeringen ser at namsmannsapparatet må styrkes for å møte utfordringene knyttet til restanse som har bygget seg opp de siste årene. I tillegg er det en erkjennelse av at Covid-19-krisen også rammer den alminnelige namsmann og at tiltak så tidlig som mulig vurderes og tas med i revidert nasjonalbudsjett, sier hun.

Ifølge Ellingsen vil tiltaket styrke namsmannens mulighet til å håndtere saker i innfordringsprosessen, slik at levedyktige bedrifter overlever.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener de 45 foreslåtte stillingene er kritiske for å kunne håndtere restanser og ta unna nye saker som kommer.  
– For lang saksbehandlingstid hos namsmannen kan medføre at ellers levedyktige bedrifter risikerer å gå konkurs mens de venter på inndrivelse. Det er derfor helt nødvendig at vi styrker namsmannen, sier Mæland til VG.

Våre medlemsblader
Video

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo