Les

17 400 færre arbeidssøkere den siste uka

Tirsdag er 372 500 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV. Det er 17 400 færre enn for en uke siden.
Av NTB 19.05.2020 16:23
– Flere er nå tilbake i jobb, og det er positivt. Så langt i mai har det blitt 48 500 færre arbeidssøkere, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgangen er størst innen butikk- og salgsarbeid samt innen serviceyrker som blant annet frisører og andre som ble pålagt å stenge, men nå har kunnet begynne å jobbe igjen.

Færre helt ledige, flere delvis ledige
198.600 personer, 7,1 prosent av arbeidsstyrken, er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Bruttoledigheten, summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 211 100 personer, eller 7,5 prosent av arbeidsstyrken.

161 400 personer er registrert som delvis ledige. Totalt var dermed 372 500 personer, eller 13,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Antallet helt ledige har falt med 19 500 sammenlignet med tirsdag i forrige uke. Samtidig var det denne uken 2000 flere delvis ledige.

Ifølge NAVs tall er til sammen 230 300 personer blant de helt eller delvis ledige permittert. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang over hele landet
Arbeidsledigheten er høyest innen reiseliv og transport, hvor 21 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Det er høyest ledighet i Oslo og lavest i Nordland.

Den siste uka har 6700 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos N, 1300 færre enn forrige uke. 55 prosent av disse oppga permittering som grunn. Antallet nye arbeidssøkere er på sitt laveste nivå siden koronatiltakene ble satt i verk 12. mars. (©NTB)
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo