Les

135 000 arbeidsdager tapt i streik

Vekterstreiken var en av streikene i 2020. Foto: Vetle Daler/Parat
I  2020 gikk over 135 000 arbeidsdager tapt i totalt sju arbeidskonflikter. Sammenlignet med tidligere år med hovedoppgjør er dette tallet på tapte arbeidsdager lavt.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 24.03.2021 9:00 redigert 25.03.2021 9:49

Lønnsoppgjøret i 2020 ble utsatt fra våren til høsten. Dette førte til at meklingen hos Riksmekleren kom i gang senere enn normalt, og at eventuelle streiker ikke ble iverksatt før i 2021. Disse konfliktene vil først inngå i statistikken fro 2021.

I de sju arbeidskonfliktene i 2020 gikk totalt 135 768 arbeidsdager tapt, viser Statistisk sentralbyrås statistikk Fagforeningsmedlemmer og streiker. Konfliktene involverte til sammen 9 377 arbeidstakere. Av disse var om lag 70 prosent ansatt i transport- og lagernæringen. Denne næringen tapte 34351 arbeidsdager.
Innen forretningsmessig tjenesteyting var 2800 av de ansatte i konflikt, og næringen sto for omtrent 75 prosent av alle tapte arbeidsdager.

Færre enn normalt
Det er vanligvis flere arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager i år med hovedoppgjør. Gjennomsnittlige tall på tapte arbeidsdager for de ti årene med hovedoppgjør i perioden 2000 til 2018 var omlag 219 600, mens det gjennomsnittlige tallet på arbeidstakere involvert var i overkant av 28 000. Samtidig var det i gjennomsnitt nærmere 14 arbeidskonflikter. 2020 var altså et år der alle tre indikatorer for omfanget av arbeidskonflikter var lavere enn normalen.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo