Les

11 500 færre arbeidssøkere i august

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
Ved utgangen av august er det registrert 140 200 helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på NAV-tiltak. Det utgjør 5 prosent av arbeidsstyrken.
Av NTB Publisert dato 03.09.2021 17:25 redigert 14.09.2021 9:51
140 200 er 11 500 færre enn ved utgangen av juli, justert for sesongvariasjoner, ifølge NAV.
– Bedringen på arbeidsmarkedet fortsatte i august. Tallet på arbeidsløse er nå lavere enn det høyeste nivået under oljeprisfallet i 2015/16, mens antall delvis arbeidsløse er fremdeles høyt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

75 800 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av august, noe som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.
– Det er svært gledelig å se at flere kommer tilbake i jobb. Ledigheten nærmer seg nivået før koronakrisen, noe som tyder på at regjeringens målrettede tiltak for å få fart på Norge har fungert, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Høyest innen reiseliv og transport
Til sammen 11 500 av de helt arbeidsledige er permittert, mens det samme gjelder for 19 900 av de delvis ledige. De permitterte utgjør nå til sammen 1,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge Holte skyldes de siste måneders nedgang i antall arbeidssøkere for det meste færre permitterte.
– Sammenlignet med utgangen av mars har det blitt 71 600 færre arbeidssøkere registrert hos NAV, og 48 200 av dette kommer av færre permitterte.

Ved utgangen av august var andelen helt arbeidsledige høyest innen reiseliv og transport, med 5,2 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent.

Rekordmange stillinger
Statsminister Erna Solberg (H) sier det må legges til rette for at det skapes mer, og at enda flere blir inkludert i arbeidslivet. Hun sier Høyres mål er at fire av fem jobber skal skapes i privat sektor.

I løpet av august registrerte 16 100 personer seg som arbeidssøkere hos NAV. Personer som oppgir at de har mistet, eller kommer til å miste jobben, utgjør den største gruppen av nye arbeidssøkere, med 29 prosent.
Det er rekordmange ledige stillinger, og flere bedrifter sier at de sliter med å få tak i nok arbeidskraft. Det taler for at for at mange av dem som står utenfor arbeidslivet, har mulighet til å komme seg inn igjen, sier Isaksen.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten