Les

1.400 flere arbeidssøkere siste uke

Det er registrert 125.900 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, viser tall fra NAV.
Av Vetle Daler Publisert dato 11.01.2022 15:30 redigert 12.01.2022 9:18
Det er 1.400 flere enn tirsdag forrige uke, og utgjør 4,4 prosent av arbeidsstyrken. Tallene er ikke justert for sesongvariasjoner.

– Ledigheten stiger svakt, noe som er vanlig i januar hvert år, blant annet fordi en del arbeidskontrakter utløper ved nyttår. Vi antar derfor at mesteparten av veksten ikke er relatert til smitteverntiltakene før jul, men heller skyldes normale sesongvariasjoner, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

77.800 er registrert som helt arbeidsledige i dag, 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten er på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo