Les

"Zero hour contract" blir forbudt

Anniken Hauglie (H) vil ha et mer seriøst arbeidsliv - nå har stortinget pålagt henne å stramme inn reglene for innleie. Foto: Ned Alley

Stortinget har pålagt regjeringen å stramme inn reglene om innleie. Kontrakter med fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag vil bli forbudt.

Av Lill Jacqueline Fischer 16.03.2018 14:17

Stortingsflertallet vedtok torsdag Arbeiderpartiets forslag som pålegger regjeringen å stramme kraftig inn på reglene for innleie av arbeidskraft, og verne om at faste, hele stillinger skal være standarden i norsk arbeidsliv.

Forslaget om innstramminger i reglene for innleie ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet, MDG og KrF.

Stortingsvedtaket pålegger regjeringen å stramme kraftig inn på reglene som regulerer innleie av arbeidskraft og forbud mot bemanningsbransjens arbeidskontrakter med såkalt «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag». I tillegg krever stortingsflertallet strengere kontroll for å fjerne ulovlig innleie. De seks partiene pålegger regjeringen å legge fram endringene raskt slik at Stortinget kan behandle saken allerede før sommeren.

Parats leder Hans-Erik Skjæggerud er fornøyd med vedtaket. Han sier at alle tiltak som understøtter hovedregelen om faste og hele stillinger i norsk arbeidsliv ønskes velkommen av Parat.
– Jeg er glad et flertall i stortinget nå pålegger regjeringen å stramme inn på bruken av innleie i norsk arbeidsliv slik at dette ikke tar over som en normal tilsettingsform, slik vi har sett klare tendenser til innenfor noen bransjer, sier Skjæggerud.

"Zero hour contract", eller "fast ansatt uten lønn mellom oppdrag" har vært  vanlig i mange europeiske land en stund.
– Dette uvesenet har også kommet til Norge, og vil nå bli forbudt i Norge. Jeg er glad vi fortsatt har en arbeidslivsmodell i Norge, med tett samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter, som gjør oss i stand til å endre kurs når utviklingen går feil vei, sier Skjæggerud.

 

 

Våre medlemsblader
Video

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

Kjære Parat-medlem!

Parat i krisemøte om luftfarten

Hovedoppgjøret 2020 er i gang

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo