Les

– Verdens beste handelsavtale

Statsminister Erna Solberg under NHO sin årskonferanse 2019
Mens NHO slår fast at handel bærer velferden, valgte statsminister Erna Solberg en litt annen tilnærming. – EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale, og bærer norsk velferd, slo Statsministeren fast under NHO sin årskonferanse.
Av Arve Sigmundstad 09.01.2019 17:11

Markedsadgang fører til verdiskaping, det var premisset for Statsminister Erna Solberg sin innledning under NHO sin årskonferanse i Oslo spektrum onsdag.
– Verdensøkonomien har de siste tiårene blitt stadig tettere sammenvevd. Det skal vi være glade for. Gjennom spesialisering og globale verdikjeder har vi blant annet fått tilgang på bedre og billigere produkter. Internasjonal handel påvirker vår hverdag. Hver dag, sier Statsministeren.

Solberg sier at på verdensbasis har mer enn en milliard mennesker blitt løftet ut av fattigdom de siste tiårene.
– Tenk over dette, internasjonal handel har gjort mer for mennesker i utviklingsland enn all verdens bistand. Handel har gitt arbeidsplasser og økte inntekter, sier hun og føyer til, jeg forteller dette for å minne om at internasjonal handel påvirker folks hverdag. Over hele kloden.

Statsministeren sier at er det én ting historien har lært oss, så er det at Norge tjener på handel.
– Handel med fisk. Med is. Skipsfart. Tømmer. Aluminium. Olje. Gass. Laks. Høyteknologisk maritimt utstyr - for å nevne noe, sier hun.

Hun sier det er handelen som gir oss trygge jobber, og betaler for velferden vår.
– Som en liten, åpen og høyt spesialisert økonomi, er det få land som har mer å tape på proteksjonisme og mer å vinne på åpne markeder og regelbaserte handelssystemer enn Norge. Derfor er EØS-avtalen så viktig for oss, sier Solberg.

Solberg sier at rundt tre fjerdedeler av norsk eksport går til EØS-området, og hundretusenvis av arbeidsplasser nyter derfor godt av EØS-avtalen.
– EØS avtalen gir norske bedrifter og husholdninger tilgang til et utvalg av varer og tjenester som både er større og har lavere priser enn uten EØS. EØS-avtalen er ikke perfekt. Men ser du utover i verden, så er jeg ikke i tvil, EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale, slår Statsministeren fast.

Solberg sier det heldigvis ser ut til at også folket ser verdien av EØS-avtalen, for i en nylig meningsmåling var oppslutningen om EØS-avtalen historisk høy.
– Skapes det usikkerhet om EØS-avtalen, så skapes det ikke bare usikkerhet om jobbene i eksportnæringene. Det skapes usikkerhet for hele det norske samfunnet, sier hun.

Statsministeren sier det er viktig at vi er klar over hva dårligere handelsbetingelser ville bety for Norge.
– Det vil føre til lavere lønninger, færre jobber og mindre offentlig velferd, sier hun.

Hun sier at her hjemme har vi erfart hvordan grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet har utfordret seriøse virksomheter og presset de laveste lønningene ytterligere nedover.
– Skal vi bevare oppslutningen om EØS-avtalen som bærer av vår velferd, må vi sørge for at alle nyter godt av fordelene, sier Statsministeren, som også trekker frem trepartssamarbeidet som en helt avgjørende faktor for å lykkes videre.  

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo