Les

– Taper penger på å ikke gå tidlig av med pensjon

På Stortinget fra venstre: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp), Kjersti Toppe (Sp), Parat-leder Vegard Einan, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Parats nestleder Unn Kristin Olsen. Foto: Trygve Bergsland.
Offentlig ansatte som er født mellom 1944 og 1953 får reduksjon i fremtidige pensjon for hvert år de er i jobb utover fylte 67 år. Senterpartiet har fremmet et lovforslag i Stortinget som vil rette opp feilen og fikk onsdag blomster og støtte fra Parat.
 
Av Trygve Bergsland 28.11.2018 16:06
Pensjonsekspert og advokat i Parat, Andreas Moen, sier at offentlig ansatte som er født mellom 1944 og 1953 ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt i dagens pensjonsregelverk.
– For hvert år denne aldersgruppen jobber utover fylte 67 år (se detaljer i tabell under og forholdstall 1 red. anm.) blir tjenestepensjonen lavere for hver måned i jobb. Jobber vedkommende lenge nok vil all rett til tjenestepensjon være tapt, et tap som samlet kan beløpe seg opp mot 2 millioner kroner, sier Moen.

– Straff for å stå lenger i jobb
Senterpartiet på Stortinget har beregnet at denne uretten i dag rammer i underkant av 10 000 personer. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen sier tallet vil øke de nærmeste årene.
– Vi har fremmet et lovforslag som vil rette opp denne urettferdigheten. Realiteten i dag er at denne aldersgruppen som her beskrives straffes for å jobbe lenger, sier Lundteigen.

Parat-leder, Vegard Einan, sammen med Parats nestleder, Unn Kristin Olsen, Møtte onsdag Lundteigen, som sammen med partikollega Kjersti Toppe og Sigbjørn Gjelsvik har lagt frem lovforslaget for Stortinget.
– Parat har lenge jobbet for å rette opp svakhetene i pensjonssystemet og har vært pådriver for et system som belønner dem som står lenger i jobb. Vi berømmer Senterpartiet for forslaget som nå skal behandles i Stortinget og vi kan håpe på en løsning tidlig i 2019, sier Einan.

Parat-advokaten sier det er flere medlemmer i Parat som i dag rammes av dagens lovverk og som vil få et insentiv til å bli stående i jobb lenger dersom lovforslaget til Senterpartiet blir vedtatt.
– Jeg har gitt flere medlemmer råd om å gå av tidlig for å ikke tape pensjon. Det er trist at det skal være slik, men det er realitetene med dagens regelverk, sier Moen.


Fakta til saken
Offentlig ansatte født før 1944 var langt bedre stilt hvis de fortsatte lenge i jobb. Folketrygdens alderspensjon ble utbetalt uavkortet fra og med fylte 67 år, samtidig som løftet om en årlig bruttopensjon på 66 prosent av sluttlønnen ble opprettholdt uansett avgangsalder. 

Offentlig ansatte født mellom 1944 og 1953 som jobber videre etter å ha oppnådd årlig bruttopensjon på 66 prosent av sluttlønnen (forholdstall 1), blir i dag påført tap av tjenestepensjonsrettigheter (redusert pensjonsutbetaling).

Offentlig ansatte født fra 1954 og senere reguleres etter nye bestemmelser som oppmuntrer til å stå i jobb lenger.

Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo