Les

– Nok er nok

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i samtale med leder for YS-Stat Pål N. Arnesen under Arendalsuka 2019. Foto: Arve Sigmundstad

Nok er nok, statsansatte krever en trygg og god hverdag uten trakassering. Det var introduksjonen til en offentlig samtale mellom leder av YS Stat Pål N. Arnesen og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) under Arendalsuka.

Av Arve Sigmundstad Publisert dato 12.08.2019 18:25

Det siste året er det lagt frem en rekke undersøkelser som har kartlagt omfanget av mobbing og trakassering for ansatte i staten. Da Parat24 i april gjennomførte en undersøkelse blant nærmere 3000 medlemmer i Parat om seksuell trakassering, svarte over i 90 % av respondentene i flere bransjer nei, eller vet ikke, på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år.

Les også: Alarmerende tall om seksuell trakassering

I flere bransjer svarer over 70 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.
– Nok er nok, nå må vi fra ord til handling, sier leder av YS-Stat Pål N. Arnesen.

Arnesen fikk tydelig støtte fra statsråden.
– Tallene som er lagt frem fra Parat24 er rystende, dette må vi ta på alvor, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Arnesen sier at det skorter ikke på lover eller regelverk.
– Det er oppfølgingen og det daglige arbeidet som må styrkes, sier han.

Det var bred enighet mellom både statsråden og YS-Statlederen om at situasjonen må bedres.
– Jeg er både overrasket og skremt over noe av det tallmaterialet som er lagt frem. Vi skal ha nulltoleranse overfor mobbing og trakassering, dette skal bekjempes, sier statsråden.

Se hele samtalen mellom Mæland og Arnesen i opptak her.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier det er gledelig at statsråden ser verdien av trepartssamarbeidet, og at dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom tillitsvalgtsapparatet på den måten ivaretas.
– Samtidig må jeg si at jeg forventer at statsråden bidrar til å sette dagsorden internt i staten, de tallene vi har sett vedrørende seksuell trakassering i staten er ikke godt nok. Her må statsråden ta ansvar, sier hun til Parat24.  

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo