Les

– Lettere å ytre seg nå enn før

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) la tirsdag fram regjeringens årlige redegjørelse om mediepolitikk og ytringsfrihet i Norge.Foto: Peter Mydske/Stortinget
Tirsdag la kultur- og likestillingsminister Lubna Boby Jaffery (Ap) fram regjeringens årlige redegjørelse om mediepolitikk og ytringsfrihet. Utgangspunktet for redegjørelsen er blant annet arbeidet Ytringsfrihetskommisjonen overleverte regjeringen i 2022. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 14.11.2023 13:45 redigert 14.11.2023 14:04
— Heldigvis har Ytringsfrihetskommisjonen slått fast og underbygget på en solid måte, at ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i dag. For de aller fleste er det langt lettere å ytre seg og delta i offentlige debatter enn før, sier Jaffery. 

Kultur- og likestillingsministeren viste også til at Norge gjør det godt i målinger over kvaliteten på pressefrihet internasjonalt. 

— Det er illustrerende at Norge topper Reportere uten grensers globale pressefrihetsindeks i 2023 for syvende året på rad, mener Jaffery.  

Tiltak mot desinformasjon

Kultur-og likestillingsdepartementet har gitt Medietilsynet i oppdrag å gjennomgå plattformselskapers arbeid mot desinformasjon. Dette kan for eksempel være sosiale medier som Facebook, Instagram, TikTok eller X/Twitter. Bruken av kunstig intelligens som benyttes til fremstilling av kunstig tekst, bilde eller lyd er et av områdene Medietilsynet har undersøkt. 

— Utviklingen av kunstig skapt tekst, bilder og lyd, har ført til at de fleste plattformene har innført tiltak for å dempe risikoen for desinformasjon. Medietilsynet finner likevel at kvaliteten på plattformenes rapportering varierer kraftig, sier Jaffery.

Oppretter nytt departement

Regjeringen har tidligere i år satt av én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Den eksplosive veksten i nye plattformer for informasjon som benytter kunstig intelligens, blir sett på både som en enorm mulighet, men også som en potensiell sikkerhetsutfordring av flere politikere.

I oktober ble det kjent at regjeringen også oppretter et nytt departement for digitalisering og forvaltning. Det nye digitalisering- og forvaltningsdepartementet skal ledes av Karianne O. Tung (Ap), og skal ha et særlig ansvar for ny teknologisk utvikling som skal utvikles nært brukerne, skriver regjeringen på sine sider.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering, sier statsminister Jonas Gahr Støre. 

Regjeringen har også startet et større arbeid på tvers av departementer og sektorer for å se på tiltak for kompetanse, datasett og infrastruktur for forskning og innovasjon på og med fremtidens databehandling. Arbeidet er en oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og vil ses i sammenheng med regjeringens øvrige arbeid med digitalisering.

 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup