Les

– Forsvaret er for tynt

F.v.: Tone Skogen, Johan Hovde og Erik Gustavson. Foto: Vetle Daler
Sjefen for forsvarsstaben, Erik Gustavson, mener Forsvaret er for tynt. Det sa han til Parat forsvar-kongressen på Gardermoen onsdag. Parat forsvar-leder Johan Hovde er enig. – Vi har sett over lengre tid at Forsvaret utarmes, sier han.
Av Vetle Daler Publisert dato 22.05.2019 15:35 redigert 27.06.2019 15:04
Rundt 60 tillitsvalgte fra Parat forsvar er samlet til kongress på Gardermoen denne uka, og blant innlederne på kongressen er sjefen for forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson. I sin tale til kongressen var han helt klar på at Forsvaret vi har i dag ikke er tilstrekkelig.
Forsvaret er for tynt. Vi har for lite volum, både personellmessig og materiellmessig for å ivareta oppgavene våre nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Generalløytnanten mener Forsvaret trenger mer personell og mer materiell for å kunne ha tilstrekkelig reaksjonsevne.
– Dette krever effektivisering, noe vi er i full gang med. Omstilling og endring er naturlig og nødvendig, og vi har et stort potensial i å ta i bruk nye løsninger. Det er vår plikt å få mest mulig forsvar ut av hver krone, sier han.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Tone Skogen (H), som også innledet på kongressen, er langt på vei enig. 
Jeg er enig i at utviklingen går raskere enn forutsatt, og regner med at dette blir et viktig tema i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Jeg regner også med at dette blir viktig når forsvarssjefen skal gi oss sine råd.  Det er en utfordring å tenke forutsigbarhet og langsiktighet, samtidig som vi må ta høyde for raskere endringer, sier hun til Parat24.

Leder i Parat forsvar Johan Hovde er enig i at det må mer personell og mer materiell på plass.
Vi har sett over lengre tid at Forsvaret utarmes, og vi ser utstrakt bruk av overtid og omfordelt arbeidstid, så det er helt klart at mer personell må på plass, sier han.

Hovde etterlyser dessuten bedre utnyttelse av personellet som allerede er i Forsvaret.
Vi må ta større ansvar for personellet vi har, videreutdanne dem og tilføre dem ny kompetanse, sier han til Parat24.
Våre medlemsblader
Video

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

Juleglede for tax free-ansatte

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo