Fullt program for Arendalsuka finner du her.

I samarbeid med YS inviterer Parat til en rekke arrangementer under Arendalsuka, og temaene du kan få med deg spenner vidt. Følg arrangementet live på Parats Facebook-side eller se dem i etterkant på Parat24.

Mandag 16. august
Kl. 13.45 – 14.30
OBS: Avlyst grunnet forhold i Afghanistan/Kabul
Har vi et nasjonalt forsvar som er robust nok til å møte dagens og morgendagens utfordringer?
Arrangør: Parat Forsvar og Befalets Fellesorganisasjon (BFO)

Den politiske uenigheten har vokst når det gjelder utviklingen og behovet for å styrke Forsvaret. Hvor står dette nå, etter vedtaket om ny langtidsplan, med ambisjoner som ligger et godt stykke under det forsvarssjefen anbefalte. Er det politisk vilje til å satse på Forsvaret for å sikre en robust, nasjonal forsvarsevne? Det er betydelig press på områdene kompetanse og personell. Hva skal til for å beholde dagens personell og rekruttere nytt personell, noe som er nødvendig for å øke bemanningen? Forbundsleder i BFO Jens B. Jahren innleder til en debatt, hvor forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) møter stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp).

Mandag 16. august
Kl. 14.45 – 15.30
Åtte år med borgerlig styre – fra fornye, forenkle og forbedre til?
Arrangør: YS Stat

Har åtte år med borgerlig styre endret norsk arbeidsliv?..og hvis ja – til det bedre?..eller verre? YS Stat inviterer til en samtale om dette temaet mellom YS Stats leder Pål N. Arnesen og statssekretær i Arbeids – og sosialdepartementet Vegard Einan (H).
Se arrangementet på Parats Facebook-side

Mandag 16. august
Kl. 15.45 – 16.30
Politireformen: Har den gitt oss det politiet Norge trenger?
Arrangør: Norges Politilederlag og Parat i politiet

Norsk politi har under den sittende regjering vært gjennom en større reform, med det mål å  sikre innbyggerne gode polititjenester. Er målet nådd? Norges Politilederlag og Parat i politiet inviterer til debatt mellom statssekretær i JD Thor Kleppen Sættem (H), stortingsrepresentant Maria Aasen Svendsrud (Ap) og politistasjonssjef Frank Sletten (NPL).
Se arrangementet på Parats Facebook-side

Tirsdag 17. august
Kl.: 10.00 – 11.30
YS Arbeidslivsbarometer for 2021
Arrangør: YS
Arrangementet strømmes. Følg denne lenken. 

AFI legger frem YS Arbeidslivsbarometer for 2021. Debatt mellom arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og SV-leder Audun Lysbakken. YS-leder Erik Kollerud oppsummerer. 

Onsdag 18. august
Kl.: 14.00 – 14.30
Hva skal til for å få flere virksomheter og ansatte til å organisere seg?
Arrangør: Virke og YS

Arbeidstakere og arbeidsgivere er tjent med et ryddig og organisert arbeidsliv. I Norge er organisasjonsgraden i arbeidslivet relativt høy, men tariffavtaledekningen går ned. Hvorfor er det slik? Hva er fordelene og ulempene med en tariffavtale sett fra begge sider av bordet? Hvordan vil organiseringen være i fremtidens arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har det? Fafo-forsker Kristine Nergaard gir oss en oppsummering av den ferske rapporten “Arbeidsgivere og tariffavtaler”. Disse deltar i debatten: 

  • YS-leder Erik Kollerud
  • Virkes direktør, Ivar Horneland Kristensen
  • Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Onsdag 18. august
Kl. 17.00 – 18.30
Hvordan blir veien ut av pandemien?
Arrangør: YS og Gjensidige
Arrangementet strømmes. Følg denne lenken.

YS og Gjensidige inviterer til debatt om hvordan noen toppidrettsutøvere har holdt fokus gjennom pandemien. Hvordan har de klart å gjennomføre oppgaver og trening når de har vært i lockdown? 

  • Bjarte Håkon Myrhol, landslagsspiller håndball: Hvordan være idrettsutøver, lagspiller og kaptein under koronapandemien?
  • Mari Holm Ingelsrud, forsker AFI: Hva sier Arbeidslivsbarometer om hjemmekontoret og fjernarbeid?
  • Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige: Hva er planene for veien ut av pandemien for en stor virksomhet? 
  • Preben Aavitsland, overlege i FHI og kommuneoverlege i Arendal: Hvordan blir veien ut av pandemien for det norske samfunnet?
  • Samtale mellom YS-leder Erik Kollerud og Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige.