Det er arrangementer både på dagtid og på kveldstid i Oslo, Stavanger, Skien, Bergen og Bodø.

Parat24 møter Nicolai Henningsen på stand utenfor Oslo sentralstasjon. Han er regionkontakt for Parat UNG i region øst.
– Med Parat UNG-dagen vil vi bevisstgjøre viktigheten av å være organisert. Særlig for unge er det viktig å ha en fagforening i ryggen. De er skjøre, da mange har lav ansiennitet og vil måtte gå først dersom det blir snakk om permittering og nedbemanning. Vi er her i dag for å synliggjøre viktigheten av å ha fagforeningen i ryggen, sier Helliksen.

Helliksen tror ikke alle unge ser viktigheten av å organisere seg.
– For oss er det viktige å vise at Parat UNG er her, synliggjøre både Parat og Parat UNG, møte mennesker og prate med dem – og vise frem hva vi kan tilby. Det er nok ikke alle unge som ser viktigheten, men vi vil vise at det er et marked for unge som ønsker å organisere seg, og at det å være medlem av en fagforening ikke bare handler om tariffoppgjør. Det er givende og nødvendig å være organisert.

I løpet av dagen blir det aktiviteter på sosiale medier, både på parat UNGs Facebook-side og på Instagram.
– Vi arrangerer konkurranser og aktiviteter hele dagen, og står på stand her i Oslo frem til klokken 17, sier Nicolay Helliksen, og oppfordrer alle til å engasjere seg på sosiale medier.