"Parat gir sin fulle støtte til de streikende medlemmene i opera, teatersektoren og orkestrene.

Pensjon er en grunnleggende rettighet, og kravet om en forutsigbar, kjønnsnøytral og livslang pensjon er viktig ikke bare for kulturarbeiderne, men for store deler av det norske arbeidsliv.

I sykehusstreiken i 2019 fikk LO Stat og YS Spekter fullt gjennomslag i Rikslønnsnemnda for kravet om pensjon fra første krone. Det viser at diskriminerende og urettferdige ordninger ikke er levedyktige. Vi ønsker forbundene og de streikende ved norske kulturinstitusjoner lykke til!", skriver Parat-lederen.