Medlemsgruppa i YS-forbundet STAFO vedtok fredag å melde overgang til Parat. Fra før har Parat en stor medlemsgruppe i Statens vegvesen (SVV), og til sammen utgjør disse to gruppene over 800 medlemmer.

Naturlig å se på Parat
Hovedtillitsvalgt Lars Sagmo i STAFO SVV er fornøyd med beslutningen.
– Parat er den største YS-foreningen i Statens vegvesen, og vi har samarbeidet godt i flere år. Derfor var det naturlig å se på Parat når vi skulle se på en eventuell overgang til en annen hovedforening, sier han til Parat24.

Lars Sagmo

Lars Sagmo er hovedtillitsvalgt i
STAFO Statens vegvesen.

Bedre medlemstilbud
Sagmo sier STAFO SVV over mange år har samarbeidet godt med Parat SVV.  
– Medlemmene vil nå få et mye bedre medlemstilbud, med bedre oppfølging og enklere tilgang til hjelp fra et profesjonelt sekretariat med 70 ansatte. Dessuten vil et samlet forbund i Statens vegvesen stå betydelig sterkere i forhandlinger. Jo flere medlemmer, desto lettere er det for våre medlemmer å bli sett og hørt av arbeidsgiver, sier han.

Viktig å jobbe sammen
Også Jannike Hanssen, leder for Parat SVV, applauderer beslutningen.
– Vi har mange av de samme medlemmene, og jeg synes det er viktig at vi jobber sammen i stedet for å jobbe på hver vår tue. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen og samarbeidet, og vi starter jobben så fort som mulig for å danne det nye Parat Statens vegvesen frem mot overgangen som formelt skjer 1. januar 2022, sier hun.

Klokt valg
Fagsjef Odd Jenvin-Steinsvåg i Parat mener STAFO-gruppa har gjort et klokt valg.
– Det betyr at vi blir en betydelig større gruppe i Statens vegvesen. Dermed får vi bedre muligheter til å påvirke beslutninger som skal tas i Vegvesenet, vi får et enda bedre tillitsvalgtapparat, og vi får flere ressurser til kunne gjøre arbeidsdagen bedre for medlemmene i Statens vegvesen, sier han.