Parat-leder Olsen mener det er et akutt behov for frisk kapital for å bidra til å hjelpe flyselskapene gjennom krisen.
– Regjeringen må kjenne sitt ansvar og komme med tiltak nå. Vi ser at ellers i Europa og USA legges det på bordet store hjelpepakker for luftfarten, vi savner en tilsvarende satsning her hjemme, sier hun.

Hun er bekymret for faren for nye oppsigelser.
– Vi må dessverre regne med mange permitterte ansatte og ser faren for nye oppsigelser i norsk luftfart så lenge virkningene av korona-situasjonen vedvarer. Noe av det
som haster mest er å forlenge den utvidede permitteringsordningen til 52 uker – eventuelt til den 31. desember 2020, sier Olsen.

Stille krav til selskapene
Parat
mener at regjeringen må kunne stille krav til selskapene for å kunne ta del i, eller bli omfattet av, en slik stabiliseringspakke.
– Pilotforbundet i Parat har sendt et forslag til samferdselsministeren og arbeidsministeren på hva en slik stabiliseringspakke kan inneholde. Ved å stille krav til selskapene for å kunne bli omfattet av en stabiliseringspakke, bidrar myndighetene til en omstilling av bransjen – samtidig som jobber og skatteinntekter blir igjen i Norge. Dette vil også bidra til at nasjonen beholder og videreutvikler kompetanse innenfor luftfarten, understreker Olsen.

Parat-lederen fremholder at det viktigste er å sikre norske arbeidsplasser i luften.
– Jeg som Parat-leder er opptatt av at vi har flest mulige ansatte i Norsk luftfart, også den dagen vi er tilbake i en normal situasjon, det seg være piloter, kabinpersonale, bakkemannskap og alle andre innenfor virksomheter tilknyttet luftfarten. Luftfart er viktig for et langstrakt land som Norge og luftfart er avgjørende for samhandel med Skandinavia og øvrige verden. Det er viktig å beholde konkurransen i norsk luftfart, det er viktig for turistnæringen og det er viktig for næringslivet for øvrig, og ikke minst er det viktig med konkurranse for oss passasjerer, sier Olsen.

Ivareta gode vilkår
Nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, forteller at YS er opptatt av at samferdselstilbudet i Norge er best mulig for å ivareta gode vilkår for næringsvirksomhet, og for at innbyggerne i det langstrakte landet vårt skal kunne bevege seg enkelt og rimelig.
– Et godt utviklet luftfartstilbud er helt essensielt for å få til dette. I Norge er det Norwegian, SAS og Widerøe som er de største operatørene. Alle har møtt store utfordringer som følge av covid-19 og bortfall av reisende, sier han.

Skjæggerud mener det er umåtelig viktig at alle selskapene kommer seg gjennom denne vanskelige perioden.
– Slik kan de fortsette å konkurrere om å gi næringsliv og borgere gode tilbud når vi gjenopptar aktiviteten i landet. Norske myndigheter har bidratt for å få til dette, men må ikke bli passive i forhold til nye tiltak. Alle muligheter må vurderes og nødvendige tiltak iverksettes for å sørge for en sunn og god konkurranse blant disse selskapene også etter covid-19, sier YS' nestleder.