Det formelle navnet på høringen som foregår i Stortinget denne uka, er "Høring om redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21". Redegjørelsen og debatten om redegjørelsen ble holdt i Stortingets møte 5. november 2019.

Les mer om høringen på Stortingets nettsider.

En rekke aktører er invitert til høringen, blant andre de tidligere statsrådene Anniken Huitfeldt, Robert Erikson, Hanne Bjurstrøm og Jonas Gahr Støre. Arbeidstakersiden er også representert, og fra Parat møter nestleder Anneli Nyberg og leder for Parat NAV, Agathe Osland Hellesen. Etter planen slipper de til i høringssalen like etter klokka 16 torsdag.

Les også: Mye uklart før kontrollhøring om trygdeskandalen