Olsen er godt fornøyd med at det legges opp til et tett tre-partsamarbeid.
– Tre-partsamarbeidet er helt nødvendig for å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, sier Olsen. 
Hun mener at  både dobling av fagforeningsfradraget og  det å gi virksomheter  som  er  bundet  av  landsomfattende tariffavtale,  ytterligere  unntak  og  rettigheter, er tiltak som vil føre til at flere organserer seg.

Storrengjøring i arbeidslivet
Parat-lederen merker seg at Støre-regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet for å sikre faste, hele stillinger med norska lønns- og arbeidsvilkår.
– Dette er helt nødvendig, og vi i Parat står klar for å bli med på storrengjøringen. Faste, hele stillinger må igjen bli normen i norsk arbeidsliv, sier Unn Kristin Olsen.

Slutt på å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret
Hun er også fornøyd med at regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver. 
– Det er viktig å hindre at arbeidsgivere organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret, slik som vi har sett blant annet i Norwegian, sier Olsen.

ABE- reformen
Støre-regjeringen vil avvikle avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Parat har utallige ganger tatt opp dette, og mener at slike "ostehøvelkutt" ikke er egnet til å utvikle offentlig sektor.
– Etter vårt syn hindrer kuttene effektivisering og utvikling i det offentlige, så lenge det kuttes før effektiviseringen gir resultater. Effektiviseringsgevinster kan først tas ut etter at arbeidet er gjennomført og gevinsten er reell, sier Unn Kristin Olsen.

Parat er med
Parat-lederen sier at Parat, som en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, vil være en samarbeidspartner for regjeringen for å utvikle arbeidslivet i en retning som er bra for de ansatte.
– Det er de ansatte som står for verdiskapningen i virksomhetene, og gode, forutsigbare ansettelsesforhold er både bra for den enkelte ansatte, og for nærings- og samfunnsliv, sier Unn Kristin Olsen.