Ifølge "Rapport om ny studiestedsstruktur for Nord universitet" er målet er å utforme en studiestedstruktur for Nord universitet som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjonen om å bidra til regional utvikling.

Universitetet ser for seg Bodø og Levanger som campus, med Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal som studiesteder. I rapporten foreslås det at Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiesteder og at Namsos og Stokmarknes omgjøres til utdanningssted for såkalte distribuerte utdanninger. 

Parat ber i sin høringsuttalelse om at styret i Nord universitet avstår fra å vedta nedleggelse av Nesna som studiested samt avstår fra å vedta omgjøring av Namsos til utdanningssted.

Parat mener at virkninger for enkeltpersoner, privat og offentlig næringsvirksomhet, statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning og andre berørte ikke i tilstrekkelig grad er utredet i rapporten. Parat mener også at nedleggelse av studiesteder på Nesna og Sandnessjøen ikke er i tråd med regjeringens føringer om at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og at institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles.

Ny studiestedsstruktur skal vedtas av styret i Nord universitet 26. juni.