Tema for årets konferanse er smittetrygge arbeidsplasser som samtidig sikrer verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser.

Roste de tillitsvalgte
Paratleder Unn Kristin Olsen takket de tillitsvalgte for den formidable innsatsen de har gjort under pandemien.
– Dere er unike, og vi er så stolte av hvordan dere ivaretar medlemmene deres og dermed bidrar til en enda bedre arbeidshverdag for Parats medlemmer, sa Unn Kristin Olsen.

Paratlederen har aldri vært i tvil om at Parat har de beste tillitsvalgte.
– Jeg bøyer meg i støvet for hvordan dere har stått på, dag og natt, vært tryggheten i en utrygg tid. Jeg vet hvor tøft dette har vært for mange av dere, og at det til tider har gått utover både egen helse og familieliv, sa Olsen.

Norge har klart pandemien bra
Etter Olsens oppfatning er det spesielt tre årsaker til at Norge har håndtert pandemien så bra.
– Det skyldes blant annet den høye graden av tillit i det norske samfunnet og til myndighetene, det norske folks vilje til å lytte og lære og ikke minst den norske modellen, sa Unn Kristin Olsen.

Hun mener at trepartssamarbeidet har blitt enda bedre og nærere under pandemien, og at dette har hatt en avgjørende rolle for håndteringen av pandemien.
– Hyppige møter mellom regjering og partene i arbeidslivet hvor tiltak ble diskutert, og godt partsamarbeid på bedrifter og virksomheter, spilte også en avgjørende rolle, sa Olsen.

Smittetrygt arbeidsliv
Ifølge arbeidstilsynet skal arbeidsgiver risikovurdere faren for smitte.
– Det er en skal bestemmelse og er dermed ikke frivillig. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å risikovurdere faren for smitte. Og dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte, sa Paratlederen.

Paratleder Unn Kristin Olsen avsluttet med å si at en selvsagt er mulig å ha smittetrygge arbeidsplasser og samtidig sikre verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser
-– Faktisk er det vel slik at smittetrygge arbeidsplasser – virksomheter som tar dette på alvor – nettopp er virksomheter som får til verdiskaping og som representerer lønnsomme arbeidsplasser, saUnn Kristin Olsen.

Ledelse og koronapandemien
Paratlederen mener at pandemien ikke har endret tillitsforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.
– Men det som vi bet oss merke i var at flinke ledere ble enda bedre ledere under pandemien og med dårlige ledere gikk det dessverre i motsatt retning, sa Olsen.
Hun sa at Parat vil ta med seg erfaringene fra pandemien videre i arbeidet med å styrke tillitsvalgtes arbeidsforhold, blant annet i forbindelse med revisjon av hovedavtalene.