10.30-11.00: Registrering 

11.00: Åpning ved Unn Kristin Olsen, Leder i Parat

11.10: Konferansier Hilde Sandvik 

11.15: Statsråd Marte Mjøs Persen (AP) 

11.40: Heidi Nordby Lunde (H)

12.00: Pause

12.20: Lars Fredrik Svendsen: Arbeidsliv i endring

13.00: Lunsj

14.00: Blåsemafiaen

14.15: Dag Wollebæk, ISF: Sosial kapital – beredskapsfrivillige og tillitsprosesser

14.45: Frivillighetsbarometeret. Frivillighet Norge

15.00-15.15: Blåsemafiaen

15.45: Kjell Terje Ringdal: Tillitsvalgte og målrettet kommunikasjon   

16.15: Rune Berge, konserntillitsvalgt i Schibsted + HR-direktør: Samarbeid og medbestemmelse

16.45: Samtale med konferansier + tillitsvalgt som kommenterer (stat)

17.00: Konferansier avslutter

19.30: Middag med underholdning v/ Odd Nordstoga