Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var blant foredragsholderne på Parats lederkonferanse på Gardermoen torsdag, og temaet var "tillitsbasert ledelse i Forsvaret".
– I Forsvaret er vi helt avhengige av dette, vi kaller det oppdragsbasert ledelse, det betyr at vi beskriver hva vi ønsker å oppnå, men så overlater vi til folkene å finne de beste løsningene,  sier forsvarssjefen. 

Han bruker krigen i Ukraina som eksempel for å illustrere.
– Hvis vi ser på krigen i Ukraina i dag, så ser vi et Russland som baserer seg på ordrer og den gamle måten å lede på, mens vi ser et ukrainsk forsvar som baserer seg på oppdragsbasert ledelse og tillit, sier han til Parat24.

Les også: Ny rapport: Arbeidsglede øker prestasjonen

Les også: Arbeidsglede og tillit er temaer på lederkonferansen

Se opptak fra Lederkonferansen på Parats Facebook-side