Foreløpig program 

0900 - 0945 Registrering og enkel servering
0950 - 1000 Åpning av konferansen Anneli Nyberg, nestleder i Parat 
1000 - 1045 Samferdselsdepartementets tanker om luftfarten
1045 - 1100 Pause
1100 - 1130 Luftfartstilsynets halvtime
1130 - 1200 Avinors halvtime
1200 - 1215 Pause
1215 - 1300 Innlegg fra Parats juridiske avdeling
1300 - 1400 Lunsj 
1400 - 1500 Innlegg fra Karolinska Institutt 
1500 - 1515 Pause
1515 - 1600 TBA 
1800 Sharp!    Aperitiff, underholdning og middag

Se hele invitsjonen og programmet i utskriftsvennlig format her