8. juni:

Tillitsreformen i Oslo kommune
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen

Hva gjør overdreven styring og kontroll med offentlig sektor
Forsker, statsviter og sosiolog ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Kristin Reichborn-Kjennerud.

«Hvordan takler du primadonnaer og andre vanskelige kolleger?»
Forfatter og rådgiver innen kommunikasjon og ledelse, Per Henrik Stenstrøm.

9. juni:

Hvordan verve medlemmer?
Anita Rosmæl, rådgiver i Parat region midt og Unn Kristin Johnsen, rådgiver i Parat region sør

Arbeidsgivers styringsrett
Advokat i Parat, Vetle W Rasmussen

Det vanskelige medlemmet, Hvordan være tillitsvalgt i en vanskelig sak?
Advokat i Parat, Annbjørg Nærdal

Medbestemmelse - Arbeidsgivers styringsrett vs. ansattes rett til medbestemmelse
Forhandler i Parat, Stein-Inge Abelvik

Tariffoppgjøret 2022
Sektoransvarlig stat i Parat  - Truls O. Bjørhei