Onsdag 7. september

09:00-10:00 Registrering og noe å bite i

10:00-10:30 Åpning ved leder av Parat Unn Kristin Olsen og leder for Norges politilederlag Kjetil Ravlo

10:30-11:10 Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Hva betyr tillitsreformen. 

11:20-12:05 Politidirektør Benedicte Bjørnland. Forvaltning av tillit i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og fagledelse.

12:15-13:00 Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. Forvaltning av tillit i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og fagledelse.

13:00-14:00 Lunsj

14:00-15:00 Tom Karp/Høyskolen Kristiania. Arbeidsglede

15:00-15:30 Pause

15:30-16:15 Cathrine Janson, IT direktør i Politiets IKT-tjenester. Tillit og arbeidsglede

16:15-17:00 Dora Thorhallsdottir. Gründer, relasjonsterapeut og komiker som inspirerer og gir deg konkrete verktøy for bedre relasjoner
 
19:00 Middag

Torsdag 8. september

 09:00-09:15 Kulturelt innslag

09:15-10:00 Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet. Ledelse under tillit.

10:00-10:15 Pause

10:15-11:00 Eirik Kristoffersen, forsvarssjef. Ledelse under tillit

11:00-11:15 Pause

11:15-12:00 Ståle Einarsen, professor Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. «En forutsetning for tillit er mistillit: litt malurt i begeret.»

12:00-12:45 Kathrine Myhre, direktør Patentstyret. Ledelse under tillit

12:45-13:00 Avslutning: Nestleder Parat Anneli Nyberg

13:00-14:00 Lunsj