Last ned program i pdf-format her

Onsdag 7. september

09:00–10:00 Registrering og noe å bite i

10:00–10:30 Åpning ved leder av Parat Unn Kristin Olsen og leder for Norges politilederlag Kjetil Ravlo

Konferansier: Trond R. Hole, generalsekretær i Parat

10:30–11:00 Hva betyr tillitsreformen? Statssekretær John-Erik Vika, justis- og beredskapsdepartementet

11:00–11:20 Pause

11:20–12:05 Forvaltning av tillit i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og fagledelse, assisterende politidirektør Håkon Skulstad

12:15–13:00 Forvaltning av tillit i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og fagledelse, riksadvokat Jørn Sigurd Maurud

13:00–14:00 Lunsj

14:00–15:00 Arbeidsglede – moteord eller nødvendighet? En kunnskapsoversikt, Knut Erik Gaustad, høyskolelektor Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania

15:00–15:30 Pause

15:30–16:15 Tillit og arbeidsglede, Cathrine Janson, IT direktør i Politiets IKT-tjenester

16:15–17:00 Dora Thorhallsdottir. Gründer, relasjonsterapeut og komiker som inspirerer og gir deg konkrete verktøy for bedre relasjoner

19:30 Middag


Torsdag 8. september

09:00–09:15 Kulturelt innslag

09:15–10:00 Ledelse, tillit og kommunikasjon, Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

10:00–10:15 Pause

10:15–11:00 Tillitsbasert ledelse, Eirik Kristoffersen, forsvarssjef

11:00–11:15 Pause

11:15–12:00 «En forutsetning for tillit er mistillit: litt malurt i begeret» Ståle Einarsen, professor Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

12:00–12:45 Ledelse under tillit, Kathrine Myhre, direktør Patentstyret

12:45–13:00 Avslutning

13:00–14:00 Lunsj


Presentasjoner fra konferansen
Gaustad – arbeidsglede
Janson – tillit og arbeidsglede
Maurud – forvaltning av tillit i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og fagledelse
Myhre – ledelse under tillit
Stoltenberg – ledelse, tillit, kommunikasjon
Einarsen – mistillit en forutsetning for tillit – litt malurt i begeret
Skulstad – arbeidsglede og tillit